Wednesday, November 24, 2010

Atari 2600 glitches
D*g$JTs
fbKbOgr+
HZ6bW2C&DAO
L
Ad"k&
)r=C
P@
0+
<]sWpBa
9DX7
Qq
&hATVEiPX"

E! 
6[3F
B%Q7
"nl'G=qW
Fmb&W3O'V&
J4R7QmSI@I%DsX40
:W6
'
Fr0
jq`
YPI]9lckkq