Saturday, November 14, 2009


(ashy): R ce ve .0 Sa
w o trac (chow) s accou . rambl
f r F der (swam) o ( e =dn 2.ne ci l bi
e a ne (moss)cid d ss hit ns
O D (kite) t :
yt rit (dram) h r Ch r g t n
u ar m (iron) ar t
3 (heed) a ot s